Jak powinien być skonstruowany emailing / newsletter ?

Sugerujemy stworzenie e-maila jak najkrótszego i jak najbardziej zwięzłego jak to możliwe. Jest to
zrozumiałe ze względu na to, że w mailu powinno być jak najmniej tekstu a przekaz e-maila sformułowany w
maksymalnie przejrzysty sposób tak aby było jasne dla adresata co powinien zrobić (powinno się unikać formy
listu, ponieważ wysyłacie maila a nie tradycyjny, papierowy list).


Faktem jest że krótki e-mail z krótkim tekstem ma większą oglądalność niż e-mail, który jest
długi. Również zalecamy użycie dobrych jakościowo wizualizacji ponieważ podnoszą one efektywność maila w
porównaniu do samego tekstu. Dobry e-mail jest połączeniem krótkiego tekstu i właściwie użytych wizualizacji.
Jeśli jest po kliknięciu na link adresat ma zostać przeniesiony na stronę docelowa powinna ona dawać zwięzły
pogląd na prezentowana treść / zawartość maila i być powiązana z mailem (graficznie i tekstowo). Adresat emaila
powinien otrzymać jasna i konkretna informacje czego się od niego oczekuje.


Temat e-maila jest jego najważniejsza częścią. Ta linijka krótkiego tekstu powinna skłonić adresata do jego otwarcia
(i obejrzenia jego zawartości). Jeśli temat nie jest jasny dla adresata lub wygląda jak SPAM, e-mail zostanie usunięty
przed przeczytaniem. W temacie maila używaj nie więcej niż 50 znaków uwzględniając spacje.
Zalecamy aby temat był maksymalnie krótki i żartobliwy jak to tylko możliwe. Zalecamy umieszczenie treści przekazu
maila jak najwyżej, jak to jest możliwe. Górna część e-maila jest często pierwsza, którą zauważa adresat.
Czyni to górną część najbardziej ważnym elementem całego maila.

Standardowa specyfikacja:

  • Maksymalny rozmiar maila to 50KB.
  • Maksymalna szerokość maila to 610 pikseli. Czyni to możliwe obejrzenie maila w jednym „rzucie oka” adresatom z ustawieniem ekranu 800 x 600 pikseli.
  • ‘Flash’ nie jest akceptowany. Wielu adresatów ma ograniczenia w używaniu skryptów, ‘apletów’ czy innych ‘obiektach umieszczonych’ w mailu HTML.

MS Outlook nie posiada funkcji dołączania maili skonstruowanych w HTML. Da się to w nim zrobić, ale trzeba zaznaczyć, że to wyjście”awaryjne” i bez gwarancji poprawnego działania.

Instrukcja:

  • Uruchomić MS Outlook i przeglądarkę Internet Explorer.
  • W przeglądarce otworzyć stronę z mailingiem: http://ilog.pl/klienci/emailing/
  • Z menu przeglądarki wybrać: Plik – Wyślij – Strona pocztą email
  • Otworzy się gotowa wiadomość z treścią strony (jeśli się nie otwiera, trzeba upewnić się, czy Outlook jest domyślnym programem pocztowym)
  • Jeśli pierwszy wiersz tej wiadomości będzie pusty (biały), można go usunąć dla poprawienia wyglądu maila
  • Wpisać adresatów (testowych) i wysłać wiadomość
  • Jeśli wszystko jest OK, można powtórzyć kroki od początku i wysyłać wiadomość do docelowych adresatów

Wysyłki mailingów HTML realizuje się zwykle z przeznaczonych do tego programów (np. z aplikacji internetowej typu CMS).